ทดลองเรียน ติวสอบราชการ ได้สายงานมูลค่า “590บาท ฟรี!”

“สอบท้องถิ่น” คืออะไร?

บทความนี้มาพูดถึง “สอบท้องถิ่น” กันบ้าง พี่บัสเชื่อว่ามีน้องหลายคนที่รอ “สอบท้องถิ่น” อยู่ไม่น้อยเลย เพราะเป็นงาน “อาชีพข้าราชการ” ที่ตอบโจทย์น้องที่เรียนจบปริญญาตรีแบบที่ค่อนข้างตรงสายสุดๆ และได้นำความรู้ที่ร่ำเรียนมาไปพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนของตัวเองอย่างมาก นับว่าเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นนักพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง มาดูกันเลยครับ


มารู้จัก “ข้าราชการท้องถิ่น” กัน!

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ปฏิบัติราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
 • เทศบาล

การสอบท้องถิ่นมีการเปิดสอบหลายตำแหน่ง คือ วุฒิระดับ ป.ตรี และ วุฒิระดับต่ำกว่า ป.ตรี ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น นิติศาสตร์ สาธารณสุข วิศวกรรม เกษตร บัญชี ฯลฯ

ทั้งนี้การสอบท้องถิ่นจะสามารถเลือกเขตที่จะสอบบรรจุได้ การเปิดรับสมัครจะแบ่งเป็นภาคและเขต จำนวนทั้งสิ้น 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราว่างตามเขตหรือภาคนั้นๆ ครับ


10 เขตท้องถิ่นที่รับสมัครมีที่ไหนบ้าง

ภาคกลาง ประกอบด้วย 3 เขต ได้แก่

1. ภาคกลาง เขต 1

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดปทุมธานี

2. ภาคกลาง เขต 2

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดตราด
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว

3. ภาคกลาง เขต 3

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดเพชรบุรี
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคเหนือ ประกอบด้วย 2 เขต ได้แก่

     1. ภาคเหนือ เขต 1

 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดลำปาง

     2. ภาคเหนือ เขต 2

 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดอุตรดิตถ์

 ภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 เขต ได้แก่

     1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดมหาสารคราม
 • จังหวัดกาฬสินธุ์

     2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดมุกดาหาร
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดยโสธร
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดร้อยเอ็ด

     3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดบึงกาฬ
 • จังหวัดนครพนม
 • จังหวัดหนองคาย
 • จังหวัดหนองบัวลำภู

 ภาคใต้ ประกอบด้วย 2 เขต ได้แก่

     1. ภาคใต้ เขต 1

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดพังงา

     2. ภาคใต้ เขต 2

 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดสตูล

ตัวอย่างตำแหน่งงาน “ข้าราชการท้องถิ่น”

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
 • นักทรัพยากรบุคคล
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
 • นักผังเมือง
 • นักพัฒนาชุมชน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการเกษตร
 • นักวิชาการคลัง
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการศึกษา
 • นักสังคมสงเศราะห์
 • นิติกร
 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรโยธา
 • สถาปนิก

ตำแหน่งประเภททั่วไป

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • เจ้าพนักงานเกษตร
 • เจ้าพนักงานคลัง
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • เจ้าพนักงานทะเบียน
 • เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานเทศกิจ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • เจ้าพนักงานประปา
 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 • นายช่างเขียนแบบ
 • นายช่างเครื่องกล
 • นายช่างผังเมือง
 • นายช่างไฟฟ้า
 • นายช่างโยธา
 • นายช่างสำรวจ
 • สัตวแพทย์

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 • ครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
 • ครูผู้ช่วยเอกเกษตร
 • ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
 • ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
 • ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
 • ครูผู้ช่วยเอกเคมี
 • ครูผู้ช่วยเอกจีน
 • ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
 • ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
 • ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
 • ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
 • ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
 • ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
 • ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
 • ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
 • ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
 • ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
 • ครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
 • ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
 • ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
 • ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
 • ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
 • ครูผู้ดูแลเด็ก

ข้อสรุป

น้องจะเห็นได้ว่า “ข้าราชการท้องถิ่น” มีหลากหลายอาชีพมากๆ และมักจะใช้ความรู้ความสามารถที่เฉพาะเจาะจงกับตำแหน่งนั้นๆ น้องที่เรียนจบสาขาเฉพาะทางด้านไหนมา ต้องตรวจสอบให้ดีว่าคุณสมบัติวุฒิที่จบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ “สอบท้องถิ่น” ก็มีการสอบภาค ก, ภาค ข, ภาค ค เช่นเดียวกับข้าราชการอื่นๆ ด้วย ดังนั้นแล้วต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้ดี “สอบท้องถิ่น” ไม่ยากเกินความสามารถน้องแน่นอนครับ

เขียนโดย  พี่บัส GURU ACADEMY
เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY

เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่1 ของประเทศ

เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY
เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่ 1 ของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบราชการ ออนไลน์

ที่สุด...แห่งคุณภาพ กว่า 10 ปี

ที่สุด…แห่งผลงานการันตีอันดับ 1

ที่สุด…แห่งความครบถ้วน จัดเต็มทุกวิชา

GURU ACADEMY คอร์สติวสอบราชการ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนพบกัน

...เร็วๆนี้...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า