ทดลองเรียน ติวสอบราชการ ได้สายงานมูลค่า “590บาท ฟรี!”

สอบ ก.พ. ภาค ก คืออะไร? ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? ใช้เวลาสอบกี่ชั่วโมง?

สำหรับการสอบ ก.พ. ภาค ก. เป็นเสมือนประตูด่านแรกในการเดินทางสู่การบรรจุเป็นราชการเลยก็ว่าได้ เพราะน้องๆ จะต้องสอบ ก.พ. ภาค ก. ให้ผ่านก่อน แล้วจึงจะนำผลสอบนี้ ไปยื่นสมัครสอบประตูด่านต่อๆไป โดยในการสอบ ก.พ. ภาค ก. นี้น้องๆ จะต้องสอบทั้งหมด 3 วิชา คือ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และทั้งหมดนี้รวมกันมี 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมงถ้วนครับน้อง

ยาวไปอยากเลือกอ่าน

สอบ ก.พ. ภาค ก.

น้องๆ บางคนอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ! การสอบ ก.พ. ภาค ก คืออะไร พี่บัสจะมาบอกให้ครับว่าการสอบ ก.พ. ภาค ก. คือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งนับว่าเป็นประตูด่านแรกสำหรับ การสอบ ก.พ. เพื่อเดินทางสู่การบรรจุเป็นราชการเลยครับ

ดังนั้นถ้าน้องๆ มีความสนใจอยากบรรจุเป็นราชการ ก็ต้องคอยติดตามไว้นะครับ โดยทั่วไปหากไม่ติดสถานการณ์โควิด การสอบ ก.พ. ภาค ก จะเปิดรับสมัครสอบช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. และจะจัดสอบช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ของทุกปีครับ

คุณสมบัติสำหรับผู้สอบ ก.พ. ภาค ก. มีอะไรบ้าง?

สำหรับในการสอบ ก.พ. ภาค ก นะครับ น้องๆ จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้อราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่มีกำหนดอายุสูงสุด)
 3. ไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยพี่บัสได้รวบรวมลักษณะต้องห้ามที่ว่า มาให้น้องๆ แล้วครับ ได้แก่
  • คนล้มละลาย
  • คนที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ
  • คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน
  • คนเคยโดนให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
  • คนเคยรับโทษจำคุกเพราะทำผิดทางอาญา ยกเว้นโทษที่ทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
  • คนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งกรรมการหรือคนที่มีส่วนในการบริหารพรรคการเมือง

สอบ ก.พ. ภาค ก. มีกี่แบบ?

น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการสอบ ก.พ. ภาค ก นั้นไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะ พี่บัสเลยจะพาน้องๆ มาทำความรู้จักการสอบ ก.พ. ภาค ก ทั้ง 2 แบบกันครับ

สอบ ก.พ. ภาค ก แบบปกติ

การสอบ ก.พ. ภาค ก แบบปกติ คือการสอบ ภาค ก. ที่เปิดสอบประจำทุกปี และเมื่อน้องๆ สอบ ก.พ. ภาค ก. ผ่านแล้วสามารถเก็บผลสอบนี้ใช้ได้ตลอดชีพ โดยไม่ต้องสอบใหม่อีก

สอบ ก.พ. ภาค ก แบบพิเศษ

สำหรับการสอบ ก.พ. ภาค ก แบบพิเศษ น้องจะได้สอบ ในกรณีที่น้องสอบผ่าน ภาค ข. ของส่วนราชการมาก่อนแล้ว และมาตามสอบเก็บภาค ก. ทีหลัง ซึ่งต้องเป็นส่วนราชการที่ได้วางแผนร่วมกับทางสำนักงาน ก.พ. มาแล้วนะ เลยเรียกการสอบนี้ว่า การสอบภาค ก แบบพิเศษ นั่นเองครับ

สอบ ก.พ. ภาค ก แบ่งเป็นกี่รอบ

พี่บัสจะบอกว่าการสอบ ก.พ. ภาค ก จะแบ่งออกเป็น 2 รอบนะครับ

สอบ ก.พ. ภาค ก รอบ Paper and Pencil

การสอบ ก.พ. ภาค ก รอบ Paper & Pencil หรือเรียกง่ายๆ ว่า “รอบกระดาษ” คือน้องก็จะใช้ดินสอ 2B ฝนคำตอบลงบนกระดาษ แบบที่น้องๆ คุ้นเคยกันดีนั่นเองครับ

สอบ ก.พ. ภาค ก รอบ e-Exam

การสอบ ก.พ. ภาค ก รอบ e-Exam หรือเรียกง่ายๆ ว่า “รอบคอมพิวเตอร์” คือน้องจะได้สอบในคอมพิวเตอร์ โดยคลิกคำตอบแทนการฝนคำตอบลงในกระดาษแบบเดิม แล้วเราจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ไหนสอบล่ะ พี่บัสไขข้อสงสัยให้ครับ คือทาง ก.พ. จะเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ครับที่ศูนย์สอบ ซึ่งศูนย์สอบก็ไม่ได้ทีเพียงที่เดียวนะ จะมีกระจายๆ อยู่ทั่วประเทศเลย

ซึ่งในแต่ละปีที่เปิดสอบ จะมีให้เลือกสอบทั้ง 2 แบบเลยครับ ซึ่งน้องจะเลือกสอบได้รอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น!! ในปี 2564 ที่ผ่านมา น้องสามารถเลือกสอบได้ทั้ง 2 รอบเลย ดังนั้นน้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครสอบก.พ. ภาค ก แบบปกติ ในปีหน้า ก็ดูรายละเอียดส่วนนี้ให้ดีนะครับ จะได้ไม่พลาดผลประโยชน์ในส่วนนี้นะครับ!!

สอบ ก.พ. ภาค ก ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

การสอบ ก.พ. ภาค ก นั้นนับเป็นประตูด่านแรกเลย และการสอบ ก.พ. ภาค ก สอบอะไรบ้าง? พี่บัสได้สรุปมาให้น้องๆแล้วครับ การสอบ ภาค ก ก็คือ การทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3 วิชาหลักๆ ดังนี้ครับ

1. ความรู้ทั่วไปและความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ในส่วนของวิชานี้จะมีข้อสอบ 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาย่อยๆ 3 เรื่อง ได้แก่

 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา เช่น การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การอ่านจับใจความ การตีความประโยค บทความ สถานการณ์ต่างๆ
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เช่น การเชื่อมโยงคำ ข้อความ รูปภาพ และการหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ แบบจำลอง สถานการณ์ต่างๆ
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ในส่วนของวิชานี้จะมีข้อสอบ 25 ข้อ 50 คะแนน เป็นการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ แค่ในระดับเบื้องต้นครับน้อง จะประกอบด้วยเนื้อหาย่อยๆ 4 เรื่อง ได้แก่

 1. หลักไวยากรณ์ (Grammar)
 2. บทสนทนา (Conversation)
 3. คำศัพท์ (Vocabulary)
 4. การอ่านจับใจความ (Reading)

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

หลายคนอาจจะเรียกวิชานี้ว่า วิชากฎหมาย โดยในส่วนของวิชานี้จะมีข้อสอบ 25 ข้อ 50 คะแนน ประกอบด้วยเนื้อหาย่อยๆ 6 เรื่อง ได้แก่

 1. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อหน้าที่ราชการ
 2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 5. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

การสอบ ก.พ. ภาค ก. มีเกณฑ์คะแนนอย่างไร

 • ระดับตั้งแต่ปริญญาตรีลงมา น้องๆ ต้องได้คะแนนวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 60% คะแนนวิชาภาษาอังกฤษต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50% และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีต้องได้ไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
 • ระดับปริญญาโท น้องๆ ต้องได้คะแนนวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่ต่ำกว่า 65% คะแนนวิชาภาษาอังกฤษต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50% และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีต้องได้ไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน

หมายเหตุ สามารถนำคะแนน TOEIC, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ไปยื่นแทนวิชาภาษาอังกฤษได้ แต่คะแนนต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50% เช่นกันนะครับ

สอบ ก.พ. ภาค ก. ใช้เวลาสอบกี่ชั่วโมง?​

การสอบ ก.พ. ภาค ก. จะใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมงครับ คือช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น.

7 ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก

สำหรับน้องๆ ที่จะสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก นะครับ พี่บัสได้รวบรวมขั้นตอนการสมัครทั้ง 7 ขั้นตอน แบบจบครบในที่เดียวมาให้แล้ว ดังนี้ครับ 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. แล้วเลือกหัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔” จากนั้นคลิก “สมัครสอบ”
 2. กรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ
 3. เลือก “รอบสอบและศูนย์สอบ” ที่ต้องการในการสอบ ก.พ. จากนั้นระบบจะกำหนด “แบบฟอร์มสำหรับชำระเงิน” มาให้
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 330 บาท ภายในวันที่แบบฟอร์มชำระเงินระบุไว้ ไม่เช่นนั้นถือว่าเป็นการสละสิทธิ์สอบ
 5. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับ
 6. หลังจากชำระเงิน 1 วัน ให้น้องๆ เข้าไปตรวจสอบการสมัครที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. และถ้ายังไม่มีรูปถ่ายผู้สมัคร ให้คลิก “อัปโหลดรูปถ่าย” (รูปถ่ายที่ถูกต้อง ต้องหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ, พื้นหลังไม่มีลวดลาย, ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน, มีขนาด 11.5 นิ้ว, มีขนาดไฟล์ 40-100 kb และเป็นประเภทไฟล์ .JPG เท่านั้นครับ)
 7. พิมพ์ “บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และอย่าลืม!!! ให้นำบัตรนี้ไปในวันสอบ ก.พ. ภาค ก. ด้วยนะครับน้อง

สอบ ก.พ. ภาค ก. ผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

หลังจากน้องๆ สอบ ก.พ. ภาค ก. ผ่านแล้ว ต่อไปคือ การสอบ ก.พ. ภาค ข. นั่นเอง และสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีคือหนังสือรับรองผลการสอบ ก.พ. โดยจะต้องเข้าไปพิมพ์ “หนังสือรับรองการสอบ” ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. ให้น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. แล้วเลือกรอบสอบที่น้องสมัครไว้
 2. เลือกเมนู “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบ” 
 3. จากนั้นก็คอยติดตามดูว่า มีส่วนราชการใดเปิดรับสมัคร และน้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศที่เปิดรับสมัครนั้น ก็ให้น้องยื่นใบสมัครสอบไปครับ โดยนำ “บัตรประจำตัวประชาชน” และ “หนังสือรับรองผลการสอบ” ผ่าน (ทั้งตัวจริงและสำเนา) ไปยังหน่วยงานที่รับสมัครนั้นๆ ครับ

ความแตกต่างการสอบ ก.พ. ภาค ก, ภาค ข, ภาค ค

อย่างที่น้องๆ รู้กันมาแล้วว่าการสอบ ก.พ. นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. โดยสำหรับการสอบ ก.พ. ภาค ก. นั้นถือว่าเป็นประตูด่านแรกเลยที่น้องต้องสอบผ่านให้ได้ก่อน แล้วจึงจะสามารถมีสิทธิ์สอบในภาค ขฦ และภาค ค. ต่อไป

อ่านมาถึงตรงนี้น้องบางคนอาจมีความสงสัยว่า แล้วการสอบ ก.พ. แต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างไร พี่บัสเลยสรุปภาพรวมการสอบ ก.พ. ของแต่ละภาคมาให้ ดังตารางเลยครับ

ก่อนสอบ ก.พ. ภาค ก ควรเตรียมตัวอย่างไร?

หากน้องๆ ตั้งใจที่จะสอบ ก.พ. ภาค ก. แล้วพี่บัสก็มีคำแนะนำมาเล่าให้ฟังว่า ก่อนสอบ ก.พ. ภาค ก. ควรเตรียมตัวสอบ ก.พ. อย่างไรดี? อย่างแรกเลย 

 1. ดูภาพรวมขอบเขตเนื้อหาที่จะใช้สอบ ทั้ง 3 วิชา!!
 2. จัดสรรเวลาว่าง เพื่อวางแผนอ่านหนังสือสอบ ก.พ. ภาค ก ยิ่งน้องบางคนที่ทำงานควบคู่ไปด้วยแล้ว ต้องขยัน 10!!! เลยนะน้อง
 3. ต้องรู้เทคนิคลับ วิชามาร ของแต่ละเรื่อง จะช่วยให้น้องๆทำข้อสอบได้ง่ายและไวขึ้น
 4. ต้องอ่านให้ตรงแนว ตรงจุด เท่านั้น!! ห้ามหลงทาง
 5. เมื่ออ่านหนังสือแล้ว ก็ต้องมีการลับคมมีดซะหน่อยนะน้อง โดยการฝึกทำข้อสอบจริงย้อนหลัง แนวข้อสอบ ก.พ. ตัวจริง พร้อมจับเวลาสอบด้วย!! ก็จะทำให้น้องเก่งและมีความมั่นใจมากขึ้นครับ

สุดท้ายนี้พี่บัสก็ขอแนะนำการติวสอบ ก.พ. ออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และคอร์สติวสอบ ก.พ. ภาค ก. กับ Guru Academy จะทำให้น้องอ่านหนังสือแบบไม่หลงทาง เนื้อหากระชับ ตรงจุด ตรงแนว พร้อมแนวข้อสอบจริงให้ฝึกทำกันแบบจุกใจ และที่สำคัญหากเกิดคำถามข้อสงสัยระหว่างเรียนกับพี่บัส น้องๆสามารถทักมาถามมาคุยส่วนตัวกับพี่บัส ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยครับ

ติวสอบ ก.พ. ภาค ก. ที่ไหนดี

น้องๆ ที่ยังไม่มีพื้นฐานในการสอบ ก.พ. ภาค ก. มาเลย หรือมีบ้างแล้วแต่รู้สึกยังไม่แน่น ยังขาดเทคนิคลับ วิชามารต่างๆ ที่ช่วยให้น้องทำข้อสอบได้เร็ว ชัวร์ และทันเวลา น้องๆ ที่มีความตั้งใจจะสอบ ก.พ ภาค ก 64, สอบ ก.พ. ภาค ก 65 พี่บัสขอแนะนำคอร์สติวสอบ ก.พ. ภาค ก กับ Guru Academy

โดยน้องจะได้เรียนเนื้อหาการสอบ ก.พ. ภาค ก. แบบคัดๆ เน้นๆ มาแล้วว่า ตรงจุด ตรงแนว กระชับ ทั้งนี้น้องๆจะได้ซ้อมทำข้อสอบจริงๆ จับเวลาจริงๆ เพื่อวัดว่าตัวเองพร้อมสอบสนามจริงแล้วหรือยังด้วย

สำหรับคอร์สติวสอบ ก.พ. ภาค ก กับ Guru Academy นี้ น้องจะเข้าเรียนเวลาไหนก็ได้ เรียนที่ไหนก็ได้ สมัครเรียนครั้งเดียว!! เรียนได้ไม่มีวันหมดอายุ!! คอร์สเรียนมีการอัปเดตอยู่ตลอด น้องไม่ต้องกลัวว่าจะได้เรียนแต่เนื้อหาเก่าๆเลยครับ

ข้อสรุป

หากน้องๆ มีความสนใจจะเข้าทำงานสายราชการแล้วล่ะก็ ต้องก้าวผ่านประตูด่านแรกไปให้ได้ก่อน นั่นก็คือการสอบ ก.พ. ภาค ก ซึ่งจัดสอบเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น น้องๆ ควรเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาส ในการบรรจุราชการ หากสอบไม่ติดต้องรอถึง 1 ปีเลยทีเดียว ถ้าอยากบรรจุราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก ผ่าน ภายในรอบเดียว!! มาลุยไปกับพี่บัสกันได้เลย เนื้อหากระชับ ครบถ้วน สรุปจบครบทุกประเด็นใน คอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์

เขียนโดย  พี่บัส GURU ACADEMY
เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY

เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่1 ของประเทศ

เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY
เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่ 1 ของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบราชการ ออนไลน์

ที่สุด...แห่งคุณภาพ กว่า 10 ปี

ที่สุด…แห่งผลงานการันตีอันดับ 1

ที่สุด…แห่งความครบถ้วน จัดเต็มทุกวิชา

GURU ACADEMY คอร์สติวสอบราชการ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนพบกัน

...เร็วๆนี้...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า