ทดลองเรียน ติวสอบราชการ ได้สายงานมูลค่า “590บาท ฟรี!”

มัดรวมข้อสอบ

มัดรวมข้อสอบนายสิบตำรวจ เตรียมพร้อม “สอบตำรวจ 65” สายพิสูจน์หลักฐาน

น้องที่จะสอบ “นายสิบตำรวจ” สายงานพิสูจน์หลักฐาน น้องรู้แล้วใช่ไหมว่า “สอบตำรวจ 65” ปีนี้ต้องสอบวิชากฎหมายด้วยนะครับ ซึ่งรูปแบบข้อสอบจะไม่แตกต่างจากสายงานอื่นมากนัก แต่พี่ก็อยากให้น้องระวังและเตรียมตัวให้มากขึ้น เพราะเท่ากับว่า น้องน้องอ่านเพิ่มอีกหนึ่งวิชาเต็มๆ ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม และมาดูแนวข้อสอบกัน พี่เชื่อว่า ถ้าน้องตั้งใจยังไงก็ทำได้แน่นอน!!


จำนวนข้อสอบ และเกณฑ์ผ่าน “นายสิบตำรวจ” สายงานพิสูจน์หลักฐาน

“สอบตำรวจ ปี65” สายงานพิสูจน์หลักฐาน มี 6 วิชา และเกณฑ์ผ่านดังนี้ครับ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) จำนวน 10 ข้อ

2. ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

>> ทั้ง 2 วิชานี้รวมกัน ต้องผ่าน 60% (18 ข้อ)

3. คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 45 ข้อ

4. ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ

5. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม อาเซียน จำนวน 35 ข้อ

6. กฎหมาย จำนวน 20 ข้อ

>> ทั้ง 4 วิชานี้รวมกัน ต้องผ่าน 60% (72 ข้อ)

สรุปง่ายๆ ว่า น้องต้องผ่านให้ได้ร้อยละ 60

ถ้าผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าสอบตกครับ!!

หนังสือข้อสอบเก่า สรุปเนื้อหาที่ออกสอบตำรวจปี65 ครบถ้วน มีเฉลยละเอียดทุกข้อ พร้อมแนะนำจุดสังเกต และโบนัสพิเศษช่วยน้องเตรียม “สอบตำรวจ” แม้เป็นการสอบครั้งแรก ก็สอบติดได้ในรอบเดียว!

>> ชำแหละข้อสอบตำรวจ! หนังสือข้อสอบเก่านายสิบตำรวจ อัปเดตล่าสุด! โดยพี่บัส GURU POLICE


ข้อสอบตำรวจ 2565 พิสูจน์หลักฐาน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 10 ข้อ แบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

 • ความถนัด เช่น อนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็นต้น
 • คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจ ปี65 พิสูจน์หลักฐาน วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย 20 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

 • หลักภาษา เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ เป็นต้น
 • การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก พี่บัสอัปเดตใหม่ให้แล้ว ขอให้น้องตั้งใจ เพราะวิชานี้เน้นเรื่องของทักษะ ความชำนาญในการทำโจทย์ และพี่บัสมีเทคนิคมาฝากด้วยครับ

>> พลาดไม่ได้! รวมแนวข้อสอบ “นายสิบตำรวจ” วิชาภาษาไทย พร้อมสอบตำรวจ 65


ข้อสอบนายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน วิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 45 ข้อ แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 • ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค เป็นต้น
 • อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย เป็นต้น
 • Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น
 • Social Media เช่น การใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจหญิง พิสูจน์หลักฐาน วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 • Reading เช่น การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • Conversation เช่น การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น
 • Vocabulary เช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง เป็นต้น
 • Grammar เช่น Tense ต่างๆ, If-clause, S-V agreement เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน วิชาสังคม

สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน 35 ข้อ แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

 • สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
 • ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น
 • อาเซียน เช่น ความรู้ต่างๆ ของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น
 • APEC 2022 (สำหรับ “สอบตำรวจ ปี 65” เน้นเรื่องนี้เยอะๆ นะครับน้อง)

ข้อสอบนายสิบตำรวจ พิสูจน์หลักฐาน วิชากฎหมาย

กฎหมาย 20 ข้อ แบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก ได้แก่

 • นิยามของกฎหมาย เช่น ความหมาย, การแบ่งประเภทกฎหมาย, ลำดับศักดิ์, การบังคับใช้ เป็นต้น
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ จะออกความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตรงๆ มีบางอย่างที่น้องต้องจำ เช่น จำนวน สส. , จำนวน สว. และปี พ.ศ. เป็นต้น
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับเงิน-ทอง, การทำสัญญา, หนี้, ทรัพย์ต่างๆ, ซื้อขาย กู้ยืม ดอกเบี้ย เป็นต้น
 • กฎหมายครอบครัว เช่น การหมั้น, การสมรส, การทำพินัยกรรม, การรับบุตรบุญธรรม, มรดก เป็นต้น
 • กฎหมายอาญา เช่น โทษอาญา, ลหุโทษต่างๆ, ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน เป็นต้น
 • กฎหมายทะเบียนราษฎร์ เช่น การแจ้งเกิด, การแจ้งตาย, การย้ายที่อยู่, การทำบัตรประชาชน, การเกณฑ์ทหาร, การทำใบขับขี่ เป็นต้น

ผลงานการ “สอบตำรวจ” ติดของลูกศิษย์ พี่บัส GURU Police ในรอบที่ผ่านมา ล่าสุด!

“สอบติดตัวจริง แม้ไม่มีพื้นฐาน”

ก่อนอื่นพี่บัสขอชื่นชมและแสดงความดีใจกับน้องเพียรด้วยนะครับ วันนี้ทำสำเร็จแล้ว “สอบตำรวจ” ไม่ได้ยาก ขอแค่จั้งใจเรียน ตั้งใจติวตามที่พี่บัสได้บอกไว้ และน้องเพียรเป็นหนึ่งในตัวอย่างให้น้องทุกคนที่กำลังตั้งใจอ่านหนังสือกันอยู่ว่า การสอบติดตัวจริง แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถทำได้ครับ

วันนี้ใครท้อ วันนี้ใครเหนื่อย วันนี้ใครเหยียบเบรกอยู่ 

ขอให้ลุกขึ้นมาสู้กันอีกสักตั้ง เพราะโค้งสุดท้ายนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ เป็นเวลาที่ตัดสินอนาคตของน้องได้เลยว่าจะสอบปีนี้ให้ติด หรือจะไปรอสอบใหม่ปีหน้านะครับ สู้นะน้อง!!

GURU TEST สุดยอดเครื่องมือสำหรับ “ติวสอบนายสิบตำรวจ” น้องที่ทำ GURU TEST จะได้เปรียบกว่าอย่างไร ทำไมการทำโจทย์เก่าแบบจับเวลาจริงถึงสร้างประสบการณ์เหมือนอยู่ในห้องสอบได้มากกว่า

>> ตัวช่วยสอบติด! GURU TEST “แนวข้อสอบตำรวจ 65” กว่า 10,000 ข้อ


อยากเป็น “นายสิบตำรวจ” ปีนี้ ต้องทำอย่างไร?

สิ่งที่น้องจะได้จากคอร์สติวหวังผลของพี่บัส คือหัวใจของการ “สอบตำรวจ” ติดในรอบเดียวแบบลูกศิษย์หลักหมื่นคน นอกจากสรุปเนื้อหาที่กระชับ รวมถึงแนวข้อสอบ “สอบตำรวจ” ที่น้องจะได้รับแล้ว ยังมีการเน้นจุดสำคัญ เทคนิคลับ รวมถึงวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่พี่บัสได้มอบให้กับน้องครับ

สมัคร “ติวสอบนายสิบตำรวจ” เรียนได้ตลอดชีพ คอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุ พร้อมหนังสือเรียน 5 เล่มฟรี!!! ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ พี่บัสดูแลน้องทุกคนตั้งแต่สอบติดจนถึงวันรายงานตัว ระหว่างเรียนติดปัญหาตรงไหนทักถามพี่บัสได้ทันที หรือน้องอยากปรึกษาพี่บัสเรื่องอื่นๆ ทักพี่บัสมาได้เลยนะครับ

>> จัดเต็ม! 5 ความพิเศษของคอร์สติว “สอบตำรวจ” ฉบับหวังผล 2565

เขียนโดย  พี่บัส GURU ACADEMY
เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY

เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่1 ของประเทศ

เขียนโดย พี่บัส GURU ACADEMY
เจ้าของสถาบันติวการสอบราชการ ที่ 1 ของประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สติวสอบราชการ ออนไลน์

ที่สุด...แห่งคุณภาพ กว่า 10 ปี

ที่สุด…แห่งผลงานการันตีอันดับ 1

ที่สุด…แห่งความครบถ้วน จัดเต็มทุกวิชา

GURU ACADEMY คอร์สติวสอบราชการ

ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี มีลูกศิษย์มากกว่า 20,000 คนพบกัน

...เร็วๆนี้...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ หากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า